حمایت های دانش بنیانی

حمایت های ذیل قانونمعافیت های مالیاتی
1- معافیت های مالیاتی موضوع ماده (3) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
شرح مختصر حمایت

شرکت های دانش بنیان در خصوص درآمد ناشی از فروش کالا ها و خدمات دانش بنیان خود، مشمول مافیت مالیاتی هستند که با معرفی سالانه دبیرخانه کار گروه به سازمان امور مالیاتی اعمال می شود

روش استفاده از حمایت

شرکت پیش از پایان هر سال مالی (در تاریخ اعلام شده از طرف دبیر خانه کارگروه)، به کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir مراجعه و اطلاعت خود را به روز رسانی و به همراه تعهدنامه مربوط ارسال می نماید. پرونده شرکت بعد از ارزیابی به سازمان امور مالیاتی فرستاده می شود


2- معافیت مالیاتی در خصوص واحد های پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری
شرح مختصر حمایت

واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری ( بدون نیاز به تاییدیه دبیرخانه کارگروه) می توانند مطابق مجوز های صادر شده از سوی مدیریت پارک علم و فناوری از معافیت مالیات بر در آمد بر خوردار شوند

روش استفاده از حمایت

ارائه تاییدیه از مدیریت پارک علم و فناوری به اداره مالیاتی منطقه


3- معافیت مالیاتی حقوق کارکنان فعال در واحد های پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری
شرح مختصر حمایت

این معافیت برای کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در چارک علم و فناوری بوده و از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و فناوری با تعامل با اداره کل مالیاتی ذیربط اعمال می شود

روش استفاده از حمایت

مراجعه به مدیریت پارک علم و فناوری و ارسال اسامی کارکنان با تایید مدیریت پارک به اداره امور مالیاتی منطقه


4- مشاوره مالیاتی و حسابداری
شرح مختصر حمایت

ارائه خدمات مشاوره مالی، حسابداری و مالیاتی در خصوص : * معرفی انواع سیستم های مالیاتی، نرخ ها و آیین نامه های مرتبط * مشاوره تهیه صورتهای مالی * مشاوره گزارشهای فصلی و ارزش افزوده * مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی * مشاوره و حل اختلاف با ممیزان مالیاتی

روش استفاده از حمایت

شرکت ها به سامانه tms.danechbonyan.ir مراجعه نموده و درخواست مشاوره را تکمیل و ثبت نمایند.


5- مشوق حسابرسی مالی
شرح مختصر حمایت

به شرکت های با درآمد کمتر از 1 میلیارد تومان در سال که حسابرسی مالی انجام می دهند، کمک بلاعوض داده می شود.

روش استفاده از حمایت

شرکت تقاضای مکتوب خود را به همراه مستندات مربوطه، به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.معافیت ها و تسهیلات گمرکی
6- معافیت از حقوق گمرکی ، عوارض و سود بازرگانی
شرح مختصر حمایت

شرکت های دانش بنیان برای واردات مرتبط با فعالیت های دانش بنیان مورد تایید کار گروه، می توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند که شامل موارد زیر است:
* ماشین آلات خط تولید برای تولید کالاهای دانش بنیان * تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت * کالاها و قطعات برای ساخت محصولات دانش بنیان تا حد نمونه اولیه و پایلوت * کالای دانش بنیان برای مهندسی معکوس

روش استفاده از حمایت

شرکتها به بخش معافیت گمرکی در سامانه daneshbonyan.ir مراجعه نموده و تقاضای خود را ثبت کنند. پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود.


7- ورود موقت
شرح مختصر حمایت

شرکتهای دانش بنیان می توانند با معرفی دبیرخانه کار گروه، از اجازه ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده نمایند. کالاهای دانش بنیان صادراتی باید در فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد.

روش استفاده از حمایت

شرکت تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه میکند. پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه به گرمک جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود.


8- فعالان مجاز اقتصادی (AEO)
شرح مختصر حمایت

شرکت های بزرگ دانش بنیان که دارای تعاملات گمرکی قابل توجه باشند، به عنوان فعال مجاز اقتصادی به گمرک معرفی می شوند تا پس از استعمالات موردنظر از (19) مزیت مربوطه استفاده کنند. تاکنون 26 شرکت دانش بنیان به عنوان فعال مجاز اقتصادی تایید شده اند.

روش استفاده از حمایت

شرکت تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده و پس از بررسی و انجام استعمالات لازم، در زمره فعالان مجاز اقتصادی قرار می گیرد.


9- مشاوره امور گمرکی
شرح مختصر حمایت

خدمات مشاوره صادرات، واردات و ترخیص کالا از قبیل:
* نحوه دریافت معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی شرکت های دانش بنیان
* نحوه اخذ کارت بازرگانی
* مجوزهای لازم برای واردات و صادرات و چگونگی دریافت آنها
*چگونگی تکمیل اظهارنامه یا پروانه گمرکی کالاهای وارداتی و فرایند انجام واردات
* استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی

روش استفاده از حمایت

شرکت ها به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده و درخواست مشاوره را تکمیل و ثبت نمایند.استقرار شرکت ها
10- دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهر های بزرگ دارای محدودیت استقرار
شرح مختصر حمایت

آن دسته از شرکت های دانش بنیان که در شهرهای دارای محدودیت استقرار و در مکانهای مجاز در حال فعالیت هستند و فعالیت شرکت در آن مکان از حیث ردهبندی زیست محیطی (مصوب هیئت وزیران) مجاز باشد، می توانند با معرفی دبیرخانه کارگروه به وزارت مربوطه (صنعت، معدن تجارت یا جهاد کشاورزی) جواز تاسیس و پروانه بهره برداری دریافت کنند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به بخش حمایت و تسهیلات سامانه daneshbonyan.ir مراجعه نموده و طبق دستورالعمل تقاضای خود را از طریق کارتابل ارسال کند. شرکتهای مجاز توسط دبیرخانه کارگروه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست استان مربوطه معرفی می شوند.


11- امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربری های مسکونی تهران با حمایت شهرداری تهران
شرح مختصر حمایت

طبق تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران، دفاتر شرکتهای دانش بنیان معرفی شده از سوی این معاونت می تواند در اماکن مسکونی واقع در شهنه های کار و فعالیت و مختلط ( شهنه های M,S ) مستقر شود.

روش استفاده از حمایت

شرکت به بخش حمایت و تسهیلات سامانه daneshbonyan.ir مراجعه نموده و طبق دستورالعمل، تقاضای خود را از طریق کارتابل ارائه دهد. پس از ارزیابی از سوی دبیرخانه کارگروه، شرکت به شهرداری منطقه ذیربط معرفی میشود.بیمه تامین اجتماعی
12- عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق بیمه قراردادها
شرح مختصر حمایت

کلیه شرکت های دانش بنیان مورد تایید کارگروه ( که نام آنها در سامانه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری درج شده باشد)، می توانند از تسهیلات ذیل بخشنامه های 14/3 و 14/9 درآمد استفاده کنند و برای قرارداد های مرتبط با بخشنامه های مذکور، نیازی به اعمال ضریب در پرداخت حق بیمه قراردادها نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی صورت خواهد گرفت.

روش استفاده از حمایت

شرکت به اداره تامین اجتماعی خود مراجعه نموده و تقاضای استفاده از بخش نامه 14/3 و 14/9 را ارئه نماید.بخشنامه ها و مقررات مهم مورد نیاز شرکت ها بر روی سامانه Dameshbonyan.ir قرار دارد.تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی
13- تسهیلات
شرح مختصر حمایت

* تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری
* میان مدت قبل از تولید صنعتی (طراحی صنعتی، آماده سازی خط تولید، تجهیز کارگاه)
* قرض الحسنه ( کسب فناوری صنعتی، کسب فناوری، ثبت اختراع، نمونه سازی، تجاری سازی)
* کوتاه مدت (سرمایه در گردش)
* بلند مدت صنعتی (تامین دفتر اداری، هزینه سرمایه ثبت، ماشین آلات و تجهیزات)
* حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان


14- ضمانتنامه
شرح مختصر حمایت

* ریسک دانش فنی
* پرداخت بخشی از هزینه های صدور
* تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار)
* ضمانت نامه اعتباری
* تسهیل صدور ضمانت نامه


15- توانمندسازی
شرح مختصر حمایت

* خدمات حمایتی جوایز و مجوز ها
* خدمات مشاوره
* خدمات تجازی سازی
* خدمات آموزشی


16- سرمایه گذاری
شرح مختصر حمایت

* تاسیس و توسعه شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر
* مشاورکت در طرح های تجاری سازی شرکت ها و موسسات دانش بنیان


17- توسعه بازار
شرح مختصر حمایت

* استصناع
* لیزینگ
* خرید دین

روش استفاده از حمایت

شرکت ها با صندوق نوآوری و شکوفایی مکاتبه نموده یا به سامانه nsfund.ir مراجعه نمایند.حمایت از ساخت داخل کالاهای دانش بنیان
18- نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی
شرح مختصر حمایت

سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در (نمایشگاه تجهزیات و مواد آزمایشگاهی خود، زتبه بندی می شوند و به محصولات آنها یارانه خرید اعطا می شود.)

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه iranlabexpo.ir مراجعه نموده و برای حضور در نمایشگاه تقاضا دهد.


19- ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
شرح مختصر حمایت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران دستگاه های دولتی نمی توانند 181 قلم کالا را که سازندگان داخلی تولید کرده اند از خارج از کشور خزیداری کنند.

روش استفاده از حمایت

شرکت بر اساس مصوبه هیئت وزیران، به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نماید. فهرست مصوب هیئات وزیران بر روی سامانه daneshbonyan.ir در بخش حمایت ها و تسهیلات قرار دارد.


20- تسهیل معاملات شرکتهای حوزه نفت گاز و پتروشیمی
شرح مختصر حمایت

بر اساس شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات که از سوی وزیر نفت ابلاغ شده، محور هایی از جمله الزام به دعوت از شرکت های داخلی صاحب صلاحیت، همسنگ سازی قیمت ها، یکسان سازی متن و شرایط قراردادها، شفافیت در برگزاری مناقصات و مهم تر از همه نرخ محاسبه ارز در مقایشه قیمت ها و نیز در پرداخت ها مورد تاکید قرار گرفته است.

روش استفاده از حمایت

شرکت بر اساس مصوبه هیئت وزیران، به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نماید. فهرست مصوب هیئات وزیران بر روی سامانه daneshbonyan.ir در بخش حمایت ها و تسهیلات قرار دارد.حمایت ها با همکاری سایر دستگاه هاتسهیلات سربازی شرکت های دانش بنیان
21- تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان
شرح مختصر حمایت

افراد کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان در صورت احراز امتیاز لازم می توانند با انجام پروژه تحقیقاتی به سفارش یکی از بخش های دولتی یا دفاعی، کارت پایان خدمت دریافت کنند.

روش استفاده از حمایت

فرد متقاضی در سامانه soraya.bmn.ir ثبت نام نموده و پس از احراز امتیاز لازم، به بنیاد نخبگان ستاد کل نیرو های مسلح معرفی می شود.


22- شرکت های همکاری دفاعی (عضو مرکز سمتا; وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
شرح مختصر حمایت

افراد کلیدی فعال در شرکت های همکار دفاعی (عضو مرکز سمتا)، می توانند بر روی پروژه مرتبط در داخل شرکت خود فعالیت نمایند و کارت پایان خدمت دریافت کنند.

روش استفاده از حمایت

فرد متقاضی در سامانه soraya.bmn.ir ثبت نام نموده و پس از احراز امتیاز لازم، به بنیاد نخبگان ستاد کل نیرو های مسلح معرفی می شود. یا در صورت فعالیت در شرکت های همکار دفاعی (عضو مرکز سمتا)، به مرکز سمتا مراجعه نمایند.شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها
23- امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
شرح مختصر حمایت

در ماده (6) و ماده (7) آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیز دولتی مصوبه شورای عالی و انقلاب فرهنگی، امتیاز های مرتبط با شرکتهای دانش بنیان ذکر شده است.

روش استفاده از حمایت

عضو هیات علمی فعال در تاسیس شرکت دانش بنیان، تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه لازم به موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط ارسال می شود.


24- مشارکت در تاسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان توسط دانشگاه ها و مستثنی شدن از قانون منع مداخله
شرح مختصر حمایت

بر اساس ماده 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 93/12/4، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت های دانش بنیان که حداکثر 49% سهام آن متعلق به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی به اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایز سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند . این شرکت ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

روش استفاده از حمایت

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه لازم به موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط ارسال می شود


25- مجوز فعالیت اعضای هیات علمی در شرکت های دانش بنیان و مستثنی شدن از قانون منع مداخله
شرح مختصر حمایت

با توجه به ماده 22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 93/12/4، اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند .

روش استفاده از حمایت

عضو هیات علمی فعال در تاسیس شرکت دانش بنیان تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه لازم به موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط ارسال می شود.واگذاری اراضی شهرک های صنعتی
26- کاهش پرداخت نقدی برای واگذاری اراضی شهرک های صنعتی به شرکت های دانش بنیان
شرح مختصر حمایت

شرکت های دانش بنیان با معرفی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، از کاهش در پرداخت بخش نقدی قرارداد واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی شهرک های صنعتی و فناوری ( بدون تغییر در مبلغ کل قرارداد) برخوردار می وشند.(در مناطق توسعه یافته 10 درصد، در مناطق توسعه یافته 10 درصد، در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 5 درصد و تعداد 14 قسط سه ماهه؛ و امکان بخشودگی 5 درصد از کل مبلغ قرارداد). همچنین شرکتهای دانش بنیان در دریافت تسهیلات از محل منابع وجوه اداره شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، و صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری سنایع کوچک از اولویت بر خوردارند

روش استفاده از حمایت

شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به شرکت شهرک های صنعتی استان ذیربط معرفی می شود.ترویج فعالیتهای دانش بنیان
27- امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) در آگهی های صداوسیما
شرح مختصر حمایت

بر اساس صوابط ابلاغی سازمان صدا و سیما، شرکتهای دانش بنیان برای تبلیغات صرفا کالا ها و خدمات دانش بنیان در رسانه های ذیل صدا و سیما (رادیو و تلویزیون سراسری، شبکه های استانی و ...) از 80 دردص اضافه پخش تشویقی (تخفیف) برخوردار می شوند.

روش استفاده از حمایت

شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به اداره کل بازرگانی صدا و سیما معرفی می شود.


28- حمایت از ترویج فعالیت شرکت ها در رسانه ها
شرح مختصر حمایت

معاونت علمی و فناوری طی تعامل با صدا و سیما و سایر رسانه ها، تمهیدات لازم را برای ترویج فعالیت های موفق و ممتاز شرکت ها در رسانه های مختلف انجام می دهد

روش استفاده از حمایت

شرکت ها درخواست مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نموده و از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری به رسانه ذیربط معرفی می شوند.فن بازار ملی ایران
29- فن بازار ملی ایران
شرح مختصر حمایت

فن بازار ملی ایران بستری اطلاعاتی را برای عرضه و تقاضای محصولات و فناوری های شرکت های دانش بنیان فراهم نموده است. همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند از برنامه ها و رویدادعای مختلف فن بازار برای جذب سرمایه گذار، تجاری سازی فناوری و ... استفاده کنند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه techmart.ir مراجعه نماید.استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی
30- استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی
شرح مختصر حمایت

بر اساس مصوبه شورای عالی عتف مورخ 94/12/19 شرکت های دانش بنیان همانند دانشگاه ها و موسسات پژوهشی صلاحیت انجام پروژه پژوهشی را دارند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به دستگاه اجرایی کارفرمای پروژه های پژوهشی مراجعه نماید. در صورت لزوم، شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.حمایت از ورود شرکت ها به بورس
31- حمایت ورود شرکت ها به بورس
شرح مختصر حمایت

شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازار سرمایه می توانند از تسهیلات ورود به ( بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس) که از سهولت بیشتری برخوردار است استفاده کنند.
همچنین علاوه بر امکان استفاده شرکتها از خدمات مشاوره ای شرکتهای تامین سرمایه و شرکت فرابورس ایران، معاونت علمی و فناوری 50 درصد از هزینه های ابتدایی پذیرش شرکت هایی که در اسل 1395 وارد بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس شوند را پرداخت می نواید.

روش استفاده از حمایت

شرکت نقاضای خود برای ورود به فرایند پذیرش در بورس و استفاده از خدمات مشاوره ای شرکت های تامین سرمایه به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید و شرکت پس از پذیرش در بورس حمایت های مالی را دریافت می نماید.بسته حمایتی از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت
32- بسته حمایتی از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت
شرح مختصر حمایت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته حمایتی - سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت را در ابتدای سال 95 ابلاغ نموده است.

روش استفاده از حمایت

شرکت برای استفاده از بسته حمایتی، به بخش ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماید.تامین نیروی انسانی کار آمد
33- مسابقه فن آورد
شرح مختصر حمایت

بر اساس نیاز شرکت ها به افراد کارآمد، مسابقه ویژه ای طراحی و اجرا می شود و افراد برتر به شرکت ها معرفی می شوند. اجرای این مسابقه با حمایت 50 درصدی دبیرخانه کارگروه انجام می شود.

روش استفاده از حمایت

مراجعه به سامانه فن آورد


34- کار آموزی استعداد های برتر در شرکت های دانش بنیان
شرح مختصر حمایت

افراد استعداد برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در صورت انجام کارآموزی در شرکت های دانش بنیان، حمایت مالی بلاعوض دریافت می کنند

روش استفاده از حمایت

افراد استعداد برتر به سامانه بنیاد ملی نخبگان www.bmn.ir مراجعه نمایند.


35- تسهیلات اشتغال دانش آموختگاه برتر ( طرح شهید تهرانی مقدم)
شرح مختصر حمایت

بنیاد ملی نخبکان به منظور حمایت از اتغال دانش آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی و ایجاد بتسر مناسب برای استفاده از ظرفیت های آنها و همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیانی که دانش آموختگان را استخدام می کنند، تسهیلاتی را در قالب طرح حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر ارائه می کند.

روش استفاده از حمایت

دانش آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی به سامانه بنیاد ملی نخبگان www.bmn.ir مراجعه نمایند.برنامه جامع توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوریبرنامه حمایت از صادرات و تبادل فناوری(با حمایت معاونت بینالملل و انتقال فناوری)
36- آمادگی ارزیابی صادراتی(ERA)
شرح مختصر حمایت

میزان بلوغ صادراتی شرکت ها بر مبنای مدل های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می شود

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


37- مشاور امور صادراتی
شرح مختصر حمایت

مشاوره صادرات در قالب برگزاری مشاوره های تخصصی طراحی شده است

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


38- آموزشهای بازرگانی و صادرات
شرح مختصر حمایت

این آموزش ها با هدف ارتقای آگاهی شرکت ها از مباحث مرتبط با حمل و نقل بینالملل، نقل و انتقالات مالی و آشنایی با ادبیات و ترمینولوژی تجارت بین الملل در نظر گرفته است

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


39- تهیه اقلام تبلیغاتی
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه های تهیه ابزار های تبلیغاتی ،اطلاع رسانی و بازاریابی بین الملل شمال کاتالوگ، بروشور، CD تبیلغاتی، وبسایت و مانند آن به شرکت های دانش بنیان پرداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


40- تهیه گزاری تحقیقاتی بازار بین المللی یا طرح کسب و کار صادراتی
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه های تهیه گزارش های تحقیقات بازار شمال تدوین استراتژی ورود به بازار، قیمت گذاری محصول، تحلیل رقبا و ... به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


41- ساخت قالب و طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان
شرح مختصر حمایت

شرکت های دانش بنیان می توانند از خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی صادراتی ذیل استفاده نمایند:
1- مشاوره طراحی و ساخت قالب و محصول و بسته بندی
2- طراحی محصول و بسته بندی
3- قالب سازی
4- ساخت محصول و بسته بندی

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


42- اخذ گواهینامه و مجوز های بین المللی
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه های اخذ مجوز ها و گواهینامه ها شامل هزینه خدمات مشاوره، پیاده سازی، انجام آزمون های خارخ از شرکت و همچنین صدور گواهینامه از مراجع ذیصلاح به شرکتها پرداخت می شود.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


43- حمایت از ثبت محصولات دارو ها و علائم تجاری
شرح مختصر حمایت

از ثبت محصولات، داروها و علامت تجاری در کشور های خارجی، در طبقه بندی های مختلف و بر اساس مهاهدات بین المللی حمایت می شود.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


44- پاویون محصولات دانش بنیان ایران
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه های حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های خارج از کشور پرداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


45- حمایت از اعزام و پذیرش هیات های تجاری
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه های اعزام و پدیرش هیات های تجاری پرداخت می شود

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


46- حضور مستقل شرکت ها در نمایشگاه های خارجی
شرح مختصر حمایت

در راستای حمایت از ورود محصولات شرکت های دانش بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه های حضور این شرکت ها در نمایشگاه های خارج از کشور توسط معاونت پرداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


47- حمایت از ارسال موقتی نمونه محصول
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه خرید تجهیزات و محصولات شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و یا شرکت های بازرگانی جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی (Showroom) پرداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


48- صادرات از طریق واسطه های تجاری
شرح مختصر حمایت

5% ارزش صادراتی محصول دانش بنیان تا سقف 25 هزار دلار در سال، به واسطه های صادراتی رداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


49- جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی
شرح مختصر حمایت

با هدف ایجاد دپارتمان صادرات از هزینه های پرداخت حقوق و سهم بیمه کارفرما برای نیرو های بازرگنی در قالب حمایت های تعیین شده پرداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


50- حمایت از خدمات تبادل فناوری
شرح مختصر حمایت

از شرکت های دانش بنیان در قبال دریافت خدمات تبادل فناوری در هر یک از مراحل فرآیند تبادل فناوری حمایت می گردد.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


51- مشاوره قرارداد های تبادل فناوری
شرح مختصر حمایت

از مشاوره قراردادهای انتقال فناوری که مباحث زیر را شامل شوند حمایت می شود: قوانین مرتبط با انتقال فناوری; بحث و مشاوره پیرامون قرارداد ها و معاهدات انتقال فناوری و واگذاری دانش فنی؛ تدوین، تهیه و ویرایش پیشنویس قراردادهای مرتبط با موضوع انتقال فناوری؛ مشاوره پیرامون دعاوی حقوقی ایجاد شده پیرامون مباحث انتقال فناوری؛ ارائه راهکار به منظرو حل اختلافات توافقات انتقال فناوری

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.


52- پشتیبانی صادرات از طریق شرکت های مدیریت صادرات و پیاگاه های صادراتی
شرح مختصر حمایت

در جهت تسهیل ورود محصولات دانش بنیان به بازار های هدف، شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق معاونت علمی و فناوری نسبت به تعامل با شرکت های مدیریت صادرات مرتبط با حوزه خود اقدام نمایند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و در خواست خود را ارائه نماید.برنامه جامع توسعه کسب و کار شرکتهای دانش بنیان
53- پرداخت کمک هزینه خدمات حسابداری
شرح مختصر حمایت

معاونت علمی و فناوری بخشی از هزینه قرارداد شرکت های دانش بنیان با شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابداری را (مشروط به رعایت برخی ضوابط در انعقاد قراداد) پرداخت می کند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده و درخواست خود را به همراه مستندات قرارداد ارائه نمایند.


54- حمایت از خرید نرم افزار های معتبر حسابداری
شرح مختصر حمایت

شرکت های دانش بنیان می توانند تعدادی از نرم افزار های معتبر حسابداری حرفه ای را با تخفیف خریداری کنند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به تولید کنندگان نرم افزار حسابداری حرفه ای که اسامی آنها بر روی سامانه daneshbonyan.ir در بخش حمایت ها و تسهیلات قرار دارد ، مراجعه نماید.


55- استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
شرح مختصر حمایت

شرکت ها می توانند پس از ثبت نام از تخفیف 50 درصدی در دریافت خدمات از شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی تا سقف 20 میلیون ریال در سال استفاده نمایند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه labsnet.ir مراجعه نموده و در خواست خود را تکمیل و ثبت نمایند.


56- ارائه مشاوره های کاربردی
شرح مختصر حمایت

خدمات مشاوره کسب و کار در سر فصلهای مختلف از جمله موارد ذیل به صورت رایگان ارائه می شود:
- مشاوره حقوقی و قراردادها
- مشاوره مالی، حسابداری و مالیاتی
- مشاوره در حوزه بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار
- مشاوره صادرات، واردات، ترخیص کالا و امور گمرکی
- مشاوره مدیریت ( مدیریت منابع انسانی، مدلهای کسب و کار، ساختار سازمانی، راهبردی و ...)

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده درخواست خود را تکمیل و ثبت نمایند.


57- دوره های آموزشی کاربردی برای شرکت های دانش بنیان
شرح مختصر حمایت

دوره های آموزشی با تخفیف در موضوعات کاربردی زیر برگزار می شود:
- آشنایی با ضوابط و مقررات حسابداری برای مدیران غیر مالی
- آشنایی با قانون مالیتهای مستقیم و اطلاحات آن
- آشنایی با ضوابط و مققرات تامین اجتماعی
- آشنایی با مبانی عقد قرارداد ها
- آشنایی با قانون تجارت
- آشنایی با قانون کار
- اصول و تکنیک های ملکیت فکری و ...

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده درخواست خود را تکمیل و ثبت نمایند.


58- حمایت از ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی
شرح مختصر حمایت

معاونت علمی و فناوری (کانون پتنت) ضمن ارائه مشاوره درباره فرآیند ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی، و بهره گیری از وکلا و کارگزاران خصوصی معتبر، بخشی از هزینه های ثبت آن را نیز پرداخت می کند.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده درخواست خود را تکمیل و ثبت نمایند.


59- رصد و تحقیقات بازار داخل
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه تهیه گزاری تحقیقات بازار برای محصولات دانش بنیان (بازار داخل)، به صورت کمک بلاعوض پرداخت می شود.

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده درخواست خود را تکمیل و ثبت نمایند.


60- حمایت از اخذ استاندارد ها، تست های عملکردی مجوز های ملی و بین المللی
شرح مختصر حمایت

بخشی از هزینه های دریافت استاندارد ها و مجوز های مورد تایید ، بصورت بلاعوض به شرکت پرداخت می شود

روش استفاده از حمایت

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده درخواست خود را تکمیل و ثبت نمایند.آخرین اخبار

ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی منتشر کرد؛ هفتمین فراخوان حمایت از طرح‌های دارای پتانسیل تجاری‌سازی

هفتمین فراخوان حمایت از طرح‌های دارای پتانسیل تجاری‌سازی از سوی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی منتشر شد؛ علاقه‌مندان می‌توانند از پانزدهم دی‌ماه تا یکم اسفند 97 نسبت به ثبت طرح‌های خود در این فراخوان اقدام کنند.

به منظور پیوند بین صاحبان صنایع و صاحبان ایده؛ رویداد تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته ایران برگزار می‌شود

رویداد تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته ایران پنجم اسفند ماه امسال به منظور پیوند بین صاحبان صنایع و صاحبان ایده برگزار می‌شود.

تلاش نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات و اصلاح قوانین استارتاپ‌ها؛ قانون مالکیت معنوی کسب و کارهای نو اصلاح می‌شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از اصلاح و نهایی شدن قانون مالکیت معنوی کسب و کارهای نو خبر داد و گفت: باید به نوعی تلاش کنیم که کمترین میزان دخالت دولت در حوزه کسب و کارهای نو شکل بگیرد و بخش خصوصی بدون حضور و دخالت دولت توسعه یابد.

نقش موثر شرکت‌های دانش بنیان در تحقق راهبردهای کشور

همکاری تمام نهادها با شرکت های دانش بنیان نقش موثری در بهبود و تحقق راهبردهای کشور دارد و موجب تحول در عرصه علم و دانش می شود؛ چراکه این شرکت ها با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامون و انعطاف پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با شرایط تحریم را دارند.