استارتاپ چیست؟

استارتاپ چیست؟

فراگیری استارتاپ‌ها هر روزه درحال افزایش است. استارتاپ چیست و برای راه‌اندازی آن چه ملاحظاتی باید درنظر گرفته شود؟

فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ 27 تا 30 تیرماه 98 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران «نخستین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید» را برگزار می نماید.
۲