پلتفرم اشتراک گذاری اماکن و تجهیزات اداری و فناورانه در شبکه نوآوری تهران

نه بفروش و نه بخر، فقط در شبکه نوآوری تهران به اشتراک بذار!!!


جورپین نگاه جدیدی به داراییهاست که نه از طریق فروش و از دست رفتن داراییها، بلکه از طریق اجاره و یا به اشتراک گذاری آنها و در عین حال داشتن همیشگی آنها، در بازههای زمانی که شما انتخاب میکنید، از طرف شما در اختیار دیگران قرار میگیرد و یا برایتان درآمد میسازد. جورپین پلتفرم آنلاین برای اجاره و اشتراکگذاری داراییهای افرادی است که در حوزه مصرف مشارکتی فعالیت میکنند و با طراحی سیستم اجاره، بستر لازم جهت ایجاد و حفظ اعتماد بین افراد با یکدیگر در بازار مشارکتی را فراهم کرده است تا از این طریق تمامی افراد بتوانند با اطمینان خاطر در بازار اجاره به فعالیت بپردازند. از این رو اعضا میتوانند از طریق جورپین داراییهایی که موقتاً به آنها احتیاج ندارند و یا در بازههایی از آنها استفاده نمینمایند را با افراد دیگر به اشتراک بگذارند و سرمایههای بلااستفاده خود را به منبع درآمد تبدیل کنند و یا تجهیزات و امکانات خود را برای پیشرفت دیگران در اختیار آنها نیز قرار دهند.

قرار است به زودی اعضای شبکه از طریق پلتفرم جورپین، امکانات اداری نظیر اتاق جلسات، سالنهای کنفرانس و سایر فضاهای قابل استفاده خود برای دیگران و همچنین تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و سایر فرصتهای فناورانهشان را در قالب مسئولیت اجتماعی و یا اجاره در شبکه به اشتراک بگذارند.

ویژگیهای جورپین

جورپین یک بستر همگانی است که فضای اشتراکی ایجاد میکند بین فردی که نیاز دارد و فردی که این فرصت را در اختیار دارد. این فضای مشترک به آنها اجازه میدهد، هر جای کشور که باشند همدیگر را پیدا کرده و به راحتی فضا یا فرصت مورد نظرشان را با هم به اشتراک بگذارند، حتی اجاره بدهند یا اجاره کنند، آن هم در فضایی امن، قانونمند. علاوه بر امکان اشتراک گذاری فضا (از اتاق جلسه تا سالن کنفرانس)، امکان استفاده از تجهیزات فناورانه آزمایشگاهی وکارگاهی هم بخش دیگر و مهمی از داراییهاست که قابلیت اجاره و به اشتراک گذاشتن را دارد

 

نقش جورپین در شبکه نوآوری

جورپین که خود از اعضای شبکه نوآوری تهران است، محصول خود را که یک پلتفرم اشتراکگذاری کالا و امکانات است را برای توسعه خدمات در شبکه و ایجاد بستر حمایت بیشتر از تیمها و شرکتهای نوپا و فناور به شبکه نوآوری آورده است. در این پلتفرم اعضای شبکه میتوانند فضاهای اداری خود مثل اتاق جلسات، دفتر کار، سالن همایش و ... را که در برخی از ساعات روز و یا برخی ایام هفته و سال، آزاد بوده و و امکان در اختیار دیگران را دارد، برای بهرهمندی و استفاده سایر اعضای شبکه علی الخصوص تیمهای نوپا و شرکتهای کوچک به اشتراکبگذارند. این اشتراک گذاری میتواند به یاد روزهای جوانی شرکتهای بزرگ در قالب حمایت و مسئولیت اجتماعی باشد و یا در قالب یک مدل کسب و کار مبتنی بر اجاره باشد. همچنین در این اشتراکگذاری میتوان علاوه بر فضاهای اداری، امکانات و تجیزات آزمایشگاهی و کارگاهی حوزه فناوری نیز جای گیرد و یکی از دغدغههای تیمها و شرکتهای نوپای عضو شبکه را مرتفع سازد

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: