شبکه فناوری و نوآوری ایران

کیف پول شبکه فناوری و نوآوری ایران
۲

کیف پول شبکه فناوری و نوآوری ایران

هر فرد و شرکتی در زیست‏بوم فناوری و نوآوری ایران دارای یک کیف‏‌پول الکترونیکی به نام "آی‏نیو" است که با استفاده از آن می‏تواند بسیاری از دریافت‏ها و پرداخت‏های خود را در زیست‏بوم به بهترین وجه مدیریت کند و در کنار این موضوع نیز از مزایای ویژه کیف پول نوآوری استفاده نماید.
اطلاعات بیشتر