بازارها

شبکه فناوری و نوآوری ایران

بازار خدمات کسب و کار
۱

بازار خدمات کسب و کار

بازار خدمات کسب و کار یک بازار ارائه خدمات در حوزه های متنوعی اعم از بازاریابی و تبلیغات، بازرگانی و امور گمرکی، حقوقی و مالکیت فکری و آموزشی و . . . است. این بازار با تنوع بسیار زیادی از کارگزاران خدمت شروع به کار کرده است و تحت نظر حامیان مقتدری می باشد. در این بازار تلاش شده است تمام نیازهای یک کسب و کار در نظر گرفته شود.
اطلاعات بیشتر
بازار فناوری اطلاعات
۲

بازار فناوری اطلاعات

در این بازار خدمات و محصولات متنوعی در حوزه فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، امنیت اطلاعات، توسعه نرم‏ افزارها و ... در دسترس اعضای شبکه قرار گرفته است. این خدمات توسط شرکت‏ ‏ها و افراد متخصصی فعال در این حوزه که بعنوان کارگزاران شبکه شناخته می‏شوند ارائه شده و اعضای شبکه می ‏توانند با توجه به رزومه هر کارگزار و ...
اطلاعات بیشتر
بازار تسهیلات مالی
۳

بازار تسهیلات مالی

بازار تسهیلات یک بازار ارائه تسهیلات در حوزه های متنوعی اعم از خدمات مالی، بازرگانی و امور گمرکی، حقوقی و مالکیت فکری و آموزشی است. این بازار با تنوع بسیار زیادی از کارگزاران تسهیلات شروع به کار کرده است . در این بازار تلاش شده تمام نیازهای یک کسب و کار در نظر گرفته شود.
اطلاعات بیشتر
بازار مشارکت در مناقصات و کنسرسیوم ها
۴

بازار مشارکت در مناقصات و کنسرسیوم ها

در بازار مشارکت در مناقصات ، آگهی های متنوع و مختلفی از مناقصات سازمان ها، شرکت ها و سایر نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی وجود دارد که شرکت هایی که توانایی دانشی تامین نیاز آن مناقصه را دارند، می توانند با انتخاب آگهی مورد نظر خود به مشاهده کارگزاران یا سایر مجموعه های حقوقی با تجربه و بزرگ که ...
اطلاعات بیشتر
بازار اسمارت مانی(پول هوشمند)
۵

بازار اسمارت مانی(پول هوشمند)

سرمایه های هوشمند (اسمارت مانی) در ارتقا، بهره وری و کارآمد کردن بنگاه های اقتصادی نقش مؤثری ایفا می کند. جذب سرمایه های غیرنقدی و منابع می تواند زنجیره کسب و کار و درآمدزایی را فعال و بهینه سازی نماید، پویایی زنجیره اقتصادی در بررسی های کارشناسی صاحبان اندیشه وابسته به حرکت درآمدن منابع غیرنقدی در بنگاه های کسب و کار می باشد.
اطلاعات بیشتر