شرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکی

ما در تینت تلاش کرده‌ایم به سهم خود در اینجا هم کنارتان باشیم و باحمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی تا سقف ۳۰ درصد از هزینه‌های استقرار هر فرد را کاهش دهیم.

در کنار استخدام نیروهای کارآمد یافتن مکان مناسب یکی از مهمترین مسائلی است که صاحبان هر کسب‌وکار تازهای با آن مواجه خواهند شد. تناسب فضا با تعداد کارمندان، دسترسی به سرویس‌های حمل و نقل عمومی و دارا بودن فضای سبز از مهمترین فاکتورهای انتخاب دفتر یک مجموعه است. اما در این بین عامل تعیین‌کننده دیگری هم وجود دارد و آن هزینه اجاره‌بهاست. به خصوص که در ابتدای راه باید تا حد امکان هزینه‌های جاری را پایین نگه داشت و همین مسئله انتخاب ساختمان مناسب را به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران تبدیل کرده است.

شرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکی

ما در تینت تلاش کرده‌ایم به سهم خود در اینجا هم کنارتان باشیم و باحمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی تا سقف ۳۰ درصد از هزینه‌های استقرار هر فرد را کاهش دهیم و شرکت‌های متقاضی موظفند اجاره بهای افراد معرفی شده را به همین میزان کاهش دهند.

شرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکی

اهم ضوابط و شرایط حمایت شبکه فناوری و نوآوری ایران از فضاهای کار اشتراکی

۱- غیر دولتی بودن متقاضی (شرکت متقاضی دریافت حمایت در خصوص فضای کار اشتراکی) 
۲- احراز شرایط الزامی و مزیت‏‌های رقابتی فضای کار اشتراکی و تأیید برنامه‏‌های آن توسط ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست ‏جمهوری یا پارک فناوری پردیس مطابق دستورالعمل به شماره 43097/1/د  مورخ 07/05/98
۳- ارائه قرارداد تملک یا اجاره 4 ساله توسط فضای کار اشتراکی (شرکت متقاضی)
۴- فعالسازی پنل توسط فضای کار اشتراکی و ثبت نام از متقاضیان مطابق آیین‌‏نامه و ضوابط حمایت شبکه از فضاهای کار اشتراکی 
** متقاضیان حضور در فضاهای کار اشتراکی می توانند با ثبت نام در شبکه نوآوری از طریق کد ملی، شناسه حقوقی یا شناسه نوآوری به سامانه فضاهای کار اشتراکی دسترسی پیدا نمایند.

 

شرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکی

 

شرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکیشرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکی                                                                                

بخشی از آیین‏‌نامه و ضوابط اجرایی حمایت شبکه فناوری و نوآوری ایران از فضاهای کار اشتراکی

با عنایت به دستور العمل اجرایی حمایت از شکل‌گیری فضاهای کار اشتراکی معاونت علمی و فناوری ریاست‏‌جمهوری به شماره 43097/1/د  مورخ 07/05/98، آیین نامه و ضوابط اجرایی شبکه فناوری و نوآوری ایران در حمایت از فضاهای کار اشتراکی به شرح ذیل تصویب شده است:

۱- دامنه

محدوده کاربرد این آیین نامه شامل کلیه فعالین زیست بوم نوآوری و فناوری کشور می باشد که در شبکه فناوری و نوآوری ایران عضو شده باشند.

۲- تعاريف

۱-۲- معاونت: منظور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور می باشد.
۲-۲- پارک: منظور پارک فناوري پرديس مي‌باشد.
۳-۲- شبکه: منظور شبکه فناوری و نوآوری ایران می‏باشد.
۴-۲- پلتفرم اینترنتی شبکه: پلتفرم شبکه با آدرس Social.tinet.ir
۵-۲- دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی: دستور العمل اجرایی حمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی معاونت علمی و فناوری ریاست‏‌جمهوری به شماره 43097/1/د  مورخ 07/05/98 .
۶-۲- شناسه حقوقی: شناسه ملی که توسط پایگاه (پایگاه اطلاعات شناسه‌ی ملی اشخاص حقوقی) تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده میشود و در واقع شرکت‌ها و اشخاص حقوقی با آن شماره، شناخته می‌شوند
۷-۲- شناسه ملی نوآوری: شناسه ای یکتا در شبکه فناوری و نوآوری ایران که به استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و سایر گروه‏‌ها و مجموعه‌‏های فعال در زیست بوم نوآوری ایران که ماهیت حقوقی مستقل یا ثبت شده‌‏ای ندارند جهت شناسایی و هویت بخشی پس از ثبت نام، احراز هویت و ارائه مستندات تعلق می‏گیرد. مجموعه‌‏هایی (نظیر شتاب‌دهند‏ه‌ها، کارخانه‌‏های نوآوری، مجتمع‏‌های فناوری، فضاهای کار اشتراکی، مراکز رشد، واحدهای تحقیق و توسعه صنعت و ...) که ذیل یک شناسه حقوقی فعالیت می‏کنند اما در زیست‌‏بوم دارای هویت و برندی مستقل هستند و یا بخش سازمانی از یک شناسه حقوقی می‌‏باشند (به طور مثال مرکز رشد یک پارک) نیز می توانند از این شناسه بهره‌‏مند گردند. 
۸-۲- عضو شبکه: هرفردی که با ثبت کد ملی، یا هر شرکت و مؤسسه حقوقی که با ثبت شناسه حقوقی و هر استارت‏آپ، تیم یا مجموعه‌ه‏ای که با ثبت شناسه ملی نوآوری، در پلتفرم اینترنتی شبکه فعالیت خود را آغاز نموده است.
۹-۲- شرکت‌‏های متقاضی / فضای کار اشتراکی : منظور شرکت‌‏هایی هستند که بر اساس دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی، مجاز و متقاضی حمایت شبکه هستند. 
۱۰-۲- رابطه دوطرفه در شبکه: منظور رابطه ایست که مبتنی بر عضویت یک استارت آپ، تیم و یا آزادکار از یک طرف و یک مجموعه بعنوان فضای کار اشتراکی از طرف دیگر، با تأیید دو طرف و ثبت آن در شبکه، ایجاد ‏شده و برای شبکه معتبر می‏گردد. لغو رابطه از سوی هر طرف، برای شبکه به منزله اتمام رابطه دو طرفه و به تبع لغو عضویت در فضای کار اشتراکی است.
۱۱-۲- تبعیت از یک شناسه حقوقی: شرکت‏‌ها و شخصیت‌‏های حقوقی عضو شبکه می‏توانند در صورت تمایل به عضویت مستقل (بازیگری مستقل) مجموعه‌‏های متبوع خود در شبکه مثل شتاب‌دهنده، فضای کار اشتراکی، مرکز رشد و ... از طریق عضویت این مجموعه‌‏ها با شناسه ملی نوآوری اقدام کرده و در شبکه در بخش مجتمع‏‌های من مجموعه‏‌های تابع خود را معرفی و تبعیت شناسه‌های ملی نوآوری را از شناسه حقوقی خود ثبت نمایند.

۳- مفاد آیین نامه

۱-۳- شرکت‌‏های متقاضی و فضاهای کار اشتراکی به شرط عضویت در شبکه، فعال‌سازی پنل و پذیرش استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارها در فضای کار اشتراکی از طریق بستر پلتفرم اینترنتی شبکه می‌‏توانند مشمول حمایت شبکه نوآوری شوند. 
تبصره 1: فضاهای کار اشتراکی به دو شیوه می‏توانند در شبکه عضو شده و پذیرش درخواست نمایند:

        الف) با شناسه حقوقی شرکت مالک فضای کار اشتراکی
        ب) با شناسه ملی نوآوری

فضاهای کار اشتراکی دارای شناسه ملی نوآوری برای قرارگیری در شمول حمایت شبکه، لازم است تبعیت خود از یک شناسه حقوقی را در شبکه (در بخش پردیس من) به تایید شناسه حقوقی خود برسانند. 
۲-۳- فضاهای کار اشتراکی لازم است برای بهره‌‏مندی از حمایت شبکه، اطلاعات قرارداد و یا صورتجلسه تحویل فضای با استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارها را در پنل اختصاصی خود در پلتفرم اینترنتی شبکه بارگزاری نمایند. بارگزاری این امر مستقیما توسط استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارهایی که در فضای کار اشتراکی پذیرفته و مشغول به فعالیت هستند نیز به نمایندگی از فضای اشتراکی دارای اعتبار است. 
۳-۳- شرکت‏‌های متقاضی می‏توانند با ارسال درخواست خود به دبیرخانه پارک و پس دریافت تأییدیه از اداره‌ کل شعب و پردیس‌‏های پارک پیرامون تأمین موارد الزامی و اختیاری دارای مزیت برای شکل‌‏دهی فضای کار اشتراکی، مندرج در دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی (موضوع ماده 2 دستورالعمل مذکور)، نسبت به ارائه برنامه خود (موضوع بند 3 ماده 2 دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی) به اداره کل شعب و پردیس‏‌های پارک یا شبکه اقدام و تأییدیه برنامه دریافت نمایند. شرکت‌‏های دارای تأییدیه برنامه مورد حمایت شبکه قرار گرفت.
۴-۳- میزان حمایت از فضاهای کار اشتراکی به ازای هر فرد، متناسب با برنامه، امکانات، همکاری و فعالیت در شبکه توسط اداره کل شعب و پردیس‌‏های پارک فناوری پردیس و یا ستادهای تخصصی توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‏‌جمهوری، تا سقف مندرج در دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی تعیین می‏گردد.
۵-۳- مبنای تعداد افراد مورد حمایت در یک فضای کاراشتراکی، تعداد افراد پذیرش شده در فضای کار اشتراکی است که از طریق بستر پلتفرم شبکه، پذیرش خود را در فضای کار اشتراکی انجام داده‏اند. 
۶-۳- استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارهای یک فضای کار اشتراکی لازم است ظرف یکماه پس از تأیید برنامه شرکت متقاضی اقدامات زیر را در پلتفرم اینترنتی شبکه انجام دهند:
        الف) عضویت در شبکه از طریق کد ملی یا شناسه ملی نوآوری یا شناسه حقوقی
        ب) درج نام افراد فعال در تیم یا استارت آپ خود در پنل اختصاصی تیم یا استارت‏‌آپ در پلتفرم اینترنتی شبکه
         ج) ثبت شناسه خود در بخش پردیس من ذیل فضای کار اشتراکی مربوطه
۷-۳- حمایت شبکه مطابق مفاد دستورالعمل حمایت از فضاهای کار اشتراکی به دو صورت (بنا به تشخیص شبکه) در اختیار فضای کار اشتراکی قرار خواهد گرفت:
        الف) پرداخت در قالب کمک بلاعوض به صورت مستقیم در وجه فضای کار اشتراکی
       ب) تخصیص حمایت به استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‏ها و آزادکارها ز طریق کیف پول شبکه به نحوی که حمایت مذکور صرفا در فضای کار اشتراکی مربوطه قابل هزینه کرد باشد. 
۸-۳- در صورت فعال نبودن سامانه بر خط دریافت درخواست حمایت در پلتفرم اینترنتی شبکه، درخواست شرکت‏‌های متقاضی و یا سایر مستندات توسط دبیرخانه پارک یا مرکز تماس شبکه به صورت الکترونیکی و یا از طریق سایر بسترهای ارتباط اینترنتی معرفی شده دریافت شده و پس از بررسی، نتیجه آن اعلام خواهد شد.
۹-۳- تشخیص تداوم حمایت‏‌های شبکه از یک فضای کار اشتراکی‏ مورد تأیید به تشخیص مرجع تأیید کننده، بوده و این حمایت (از منظر تعداد و حجم ریالی حمایت) به ازای هر فرد که به نحوی دارای رابطه دوطرفه در شبکه با فضای کار اشتراکی مربوطه باشد محقق می‏گردد و در بازه مجاز حمایت تا زمانی که این رابطه لغو نشده باشد ادامه می‏یابد.


تیم ها،استارت آپ‌ها و مجموعه‌هایی که دارای شناسه حقوقی نیستند، میتوانند برای دریافت شناسه نوآوری با شماره 09129724383 تماس حاصل نمایند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: