در این طرح می‌توانید به جای انجام خدمت سربازی، پروژۀ پژوهشی انجام بدهید و کارت پایان خدمت بگیرید. این پروژه، بر اساس نیازهای سازمان‌های دفاعی یا دولتی کشور تعریف می‌شود.

برای انجام این کار پس از اینکه درخواست دادید و امتیازهای لازم را به دست آوردید، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شوید و بعد از اجرای پروژۀ پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمان‌های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت می‌گیرید.

در طول انجام پروژۀ تحقیقاتی، بر حسب صلاح‌دید سازمان دفاعی یا دولتی، می‌توانید به صورت پاره‌وقت در محل آن سازمان حضور داشته باشید و ارتباط کاری خود را با شرکت دانش‌بنیان حفظ کنید.

 

نکته:

افرادی که در شرکت‌های همکار دفاعی مانند عضو مرکز سمتا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فعالیت دارند، می‌توانند روی پروژۀ مرتبط در داخل خود شرکت فعالیت کنند و کارت پایان خدمت دریافت کنند که لازم است برای هماهنگی به مرکز سمتا مراجعه کنند.

 

 این طرح در راستای افزایش اثربخشی خدمت سربازی اجرا می‌شود. هدف این کار پشتیبانی از فعالیت‌­های نوآورانۀ دانش‌­آموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فنّاورانه، دانش‌آموختگان برترِ فنّاور است. این طرح به استناد تبصره‌های مواد 3 و 4 آیین‌نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی»، مصوّب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 1394/03/13، و به منظور اجرایی‌سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین‌نامه اجرا می‌شود.

 

مادۀ 1: تعریف‌ها

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه‌­نامه رعایت می‌­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

ج. مرکز: منظور مرکز شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

د. نهادهای توسعه فناوری‌ و نوآوری: منظور ستادهای توسعه فناوری‌­های راهبردی، شتاب­دهنده‌­های کسب و کار دارای مجوز از مرکز شتاب­دهی نوآوری، صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت‌­های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تأیید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌­ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیراست.


ه. شرکت: منظور  شرکت‌های فعال در حوزۀ فناوری از جمله شرکت‌­ها و مؤسسه­‌های دانش­‌بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­‌ها و مؤسسه‌های دانش­‌بنیان و تجاری‌­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1389/08/05 و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی‌شده از سوی نهادهای توسعۀ فناوری و نوآوری است که از سوی مرکز تأیید می‌شود.

 و. دانش­‌آموختۀ برتر: منظور هر یک از دانش‌­آموختگان مؤسسه‌های علمی، موضوع بند الف- 3 از مادۀ 4 آیین‌­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­‌آموختگان برتر دانشگاهی» است.

 
مادۀ 2: شرایط مشمولان

چنانچه دانش‌­آموختۀ دانشگاهی در هریک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از شرکت­ها به فعالیت مشغول باشد، با شرایط زیر مجاز است از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بهره‌­مند ‌شود.

تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص» مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورۀ «کارشناسی ارشد» و دورۀ «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

 

الف. شرایط شرکت

شرکت بنا به بررسی و تأیید مرکز، باید دارای شرایط زیر باشد:

الف-1. دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.

 

ب. شرایط دانش‌­آموختۀ برتر فناور

ب-1. دانش‌آموختگان برتر دورۀ کارشناسی

ب-1-1. بیش ­از سه سال از تاریخ دانش­‌آموختگی او نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموختۀ مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

ب-1-3. در حال حاضر به صورت تمام‌وقت در شرکتِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست‌­کم سه­‌ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-1-4. امتیازهای جدول 1 را داشته باشد.

 

ب-2. دانش‌آموختگان برترِ دورۀ کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی

ب-2-1. بیش ­از سه سال از تاریخ دانش‌­آموختگی‌اش نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج از کشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

ب-2-2. در زمان تقاضا به صورت تمام‌وقت در شرکتِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم  سه ­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-2-3. امتیازهای جدول 1 را داشته باشد.

تبصرۀ 2: چنانچه فرد در حین گذراندن دورۀ خدمت نظام‌وظیفه باشد، سابقۀ بیمه پرداختی تا قبل از تاریخ شروعِ ‌خدمت وی در نظرگرفته می‌شود.

تبصرۀ 3: ملاک محاسبۀ امتیازهای جدول1، فعالیت‌های نخبگانی جدول 2 است. حداقل امتیازات حاصل از فعالیت‌های علمی صفر منظور می‌شود.

تبصرۀ 4: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند، هم مشمول مزایای این شیوه­نامه می­شوند و ‌باید امتیاز جدول 1 را مشابه دانش‌آموختگانِ دورۀ دکتری کسب کنند.

تبصرۀ 5: در دورۀ خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد و هرگونه خروج از کشور تنها با مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح امکان‌پذیر است.

تبصرۀ 6: مشمولان، همزمان با انجام خدمت نظام‌وظیفه تخصصی، مجاز نیستند  به تحصیل اشتغال داشته باشند؛ مگر در دورۀ گذراندن رسالۀ دکتری. در صورت ادامۀ تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی در دورۀ تحصیلیِ دیگر، بهره‌مندی از این تسهیلات در پایان دورۀ بعد، منوط به احراز شرایط این شیوه‌نامه برای‌ مقطع جدید خواهد بود.

تبصرۀ 7: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از مجموع امتیاز جدول 1 را کسب کرده باشد، پروندۀ او در فرایند وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارۀ اعطای تسهیلات به او، به نظر کارگروه موضوع مادۀ 5 بستگی دارد.

 

مادۀ 3: سهمیۀ شرکت­‌ها

هر یک از شرکت­‌های مشمول بند «الف» مادۀ 2، می­تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالیانه (براساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر کارشناس شاغلِ تمام‌وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را با شرایط مذکور در بند «ب» مادّۀ 2 معرفی کند.

تبصره: سهمیۀ مذکور برای مدت یک ­سال (و بر اساس سال مالیِ شرکت) تعیین می­شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.

 

مادۀ 4: تسهیلات

مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دورۀ خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل‌ بر « دورۀ آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فناورانه، فرهنگی یا مشابه ‌آن»، طی و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

تبصرۀ 1: موضوع و مکان اجرای طرح­های این بند بر اساس تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود. بنیاد می‌تواند شرکت‌ها و مؤسسه‌های مجاز براساس تفاهم‌نامه فیمابین را به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد دهد.

تبصرۀ 2: زمان دورۀ خدمت نظام‌ وظیفۀ تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورۀ رسمی نظام‌وظیفۀ سایر مشمولان هم‌تراز پس از کسر خدمت‌های قانونی دیگر است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.

تبصرۀ 3: مشمولان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دورۀ آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.

تبصرۀ 4: پرداخت حقوق دورۀ نظام‌وظیفه تخصصی، حداقل مطابق مقررات ستادکل نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.

 

مادۀ 5: فرایند اجرا

فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:

الف. شرکت بر اساس سهمیۀ تخصیص‌یافته از سوی مرکز و مطابق مفاد این شیوه­نامه، افراد متقاضی را به  مرکز معرفی می‌کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد  (sina.bmn.ir) بارگذاری می‌­کند.

ج. پس از تأیید اطلاعات شرکتِ متقاضی از سوی مرکز، افرادی که 90 درصد حد نصاب مجموع امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان برگزیده اولیه انتخاب می‌شوند. 

د. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات برگزیدگان اولیه به کمک بنیادهای نخبگان استانِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی و محاسبه امتیاز متقاضیان، چنانچه متقاضی شرایط ماده 2 را احراز کرده‌ باشد، به عنوان برگزیدۀ نهایی انتخاب می‌شود. در غیر این‌صورت و در موارد خاص «کارگروه نظام وظیفۀ فناور» متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت یا  یکی از مدیران حوزه

معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه)، نماینده مرکز، دست‌کم دو نفر از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی و نمایندۀ اداره کلّ حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

ه. پس از تکمیل کاربرگ «اطلاعات فردی دانش‌آموختۀ برتر» از سوی برگزیدگان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی، بنیاد مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.

تبصرۀ 1: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌ کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.

تبصرۀ 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود یک ‌بار دیگر (در محدودۀ دورۀ مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان‌پذیر است.

تبصرۀ 3: دریافت درخواست‌ها و بررسی فعالیت‌های فناورانه در مرکز انجام می‌شود و بررسی پروندۀ علمی متقاضیان، تشکیل جلسه‌های کارگروه،‌ تنظیم صورت‌جلسه و تدوین گزارش دوره‌ای از اجرای شیوه‌نامه را معاونت برنامه‌ریزی برعهده دارد.

 

مادۀ 6: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدۀ معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال، گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و با تأیید رئیس بنیاد در جدول 2 اعمال کند.

 

مادۀ 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌­نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادۀ و شانزده تبصره در تاریخ 96/11/07 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ 96/12/01 لازم است.

 

نکات تکمیلی اجرایی:

 با توجه به بازخوردهای دریافتی، برای اجرای هرچه بهتر شیوه‌­نامۀ مذکور، تغییرات زیر اعمال شده است:

  1. با توجه به اینکه افراد فعال در استارتاپ‌های مستقر در شتاب‌دهنده، عموماً بیمه ندارند، صرفاً شتاب‌دهنده­‌های کسب وکار مجازند بر مبنای سهمیۀ خود، افرادی را که سابقۀ بیمه ندارند و در حال حاضر در شتابدهنده مستقر هستند، برای بهره‌­مندی از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی معرفی کنند.
  2. با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت بر مبنای قانون، ملزم به بیمه‌ کردن خود نیست، شرط داشتن حداقل سه ماه بیمه برای مدیرعامل شرکت‌های دانش بنیان و فناور حذف می‌شود.
  3. با توجه به اینکه صندوق‌­های سرمایه‌‌گذاری جسورانه و شتابدهنده‌­های کسب وکار، در اظهارنامۀ مالیاتی خود عموماً به طور مستقیم فروشی درج نمی‌کنند، به جای محاسبۀ فروش مندرج در اظهارنامه، از میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای سهمیه و امتیازبندی این نهادها استفاده می‌شود.
  4. در صورتی که بیمۀ افراد فعال در صندوق­‌های سرمایه‌‌گذاری جسورانه را صندوق پرداخت کند، مبنای محاسبۀ بیمۀ پرداختی از طریق صندوق خواهد بود و در صورتی که این بیمه از طریق مدیر صندوق پرداخت شده باشد، مبنای محاسبۀ بیمۀ پرداختی از طریق مدیر صندوق است.
  5. شرکت‌هایی که از تاریخ معین، معیارهای مربوط به آیین‌نامۀ ارزیابی شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان را احراز نمی‌­کنند، به مدت شش ماه فرصت بهره‌­مندی از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی نخبگان فناور را خواهند داشت.
  6. شرکت‌های متقاضی نیازی به داشتن فروش در اظهارنامۀ مالیاتی خود ندارند و فروش شرکت‌ها بر مبنای اظهارنامه در امتیازبندی و ارائه سهمیه موثر خواهد بود.
  7. افراد متقاضی استفاده از تسهیلات نخبگان فناور نیازی به داشتن شرط حداقل معدل نخواهند بود.

 

جدول شماره ۱

جدول شماره ۲


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: