خدمات و محصولات شما هم می‌تواند در دسترس اعضای شبکه تینت قرار بگیرد. کافیست تا با معرفی محصول یا خدمت خود به ما در بازارهای شبکه دیده شوید، مشتری شما فراوان است.

همه ی شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور می توانند با عضویت در شبکه فناوری و نوآوری ایران ازخدمات و محصولات اعضای شبکه تینت استفاده کرده و یا از خدمات و محصولات دیگر شرکت های عضو با پیشنهادهای بهتر و جذاب تر استفاده کنند. کافیست تا با معرفی محصول یا خدمت خود به ما در بازارهای شبکه دیده شوید، مشتری شما فراوان است.

ارائه محصول، خدمت و دانش تا کسب درآمد

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: