رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دو راهکار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای حمایت از استارتاپ‌ها خبر داد و گفت: کارگاه های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای در اختیار مشتاقان ایجاد کسب و کارهای جدید قرار می گیرد.

سلیمان پاک سرشت با ارایه دو راهکار، شیوه حمایت سازمان از کسب و کارهای نوپا گفت: از طریق شبکه‌ای کردن تجهیزات گسترده ای که در اختیار سازمان هست، برای نوآوران و فناوران، زمینه استفاده از این امکانات را فراهم می‌سازیم. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارگاه های آموزشی خود را برای استفاده نوآوران در سراسر کشور در اختیار مشتاقان ایجاد کسب و کارهای جدید قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه مساله تکنولوژی در سیاست‌های توسعه تکنولوژی مساله پیچیده‌ای است، گفت: در ایجاد اکوسیستم توسعه نوآوری‌ها، مولفه‌های اقتصادی و فن آورانه، تنها مولفه های جدی نیستند بلکه مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی هم در تحقق این مهم تاثیر جدی دارند و نباید این زمینه های فرهگی را نادیده گرفت.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بنا دارد در حوزه آموزش‌های مهارتی به عنوان مولفه جدی اکوسیستم  پذیرش فن آوری ها، زین پس حضور پویاتر و جدی­تری داشته باشد.
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: