دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، یکی از پایه های اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور را توسعه زیست فناوری عنوان کرد و گفت: یکی از اهدافی مصوب شده این ستاد، اشغال سه درصدی بازار توسط محصولات زیست فناوری است.

مصطفی قانعی با تاکید بر ظرفیت های بالای زیست فناوری در بازار جهانی گفت: توسعه زیست فناوری یکی از پایه های اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است. هم اکنون مباحث اقتصاد دانش بنیان در حوزه زیست فناوری را ستاد مشخص می کند. در ابتدا اولویت ها مشخص می شوند، سپس با در نظر گرفتن اولویت ها، کار پیش می رود که برای امسال نیز این اولویت ها تعیین شده است. همچنین ستاد موظف است هر شش ماه، میزان فروش و نیز صادرات محصولات در حوزه زیست فناوری و همچنین سهم شرکت ها از بازار را گزارش دهد.
وی افزود: در حقیقت، یکی از اهدافی که برای ستاد مصوب شده، اشغال سه درصد بازار توسط محصولات زیست فناوری است.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری همچنین عنوان کرد: فرق ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این است که ستاد توسعه زیست فناوری، فقط توسعه زیست فناوری را با هدف تحقق اقتصاد دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می کند. 
وی ادامه داد: بنابراین مباحث مربوط به تحقیقات پایه و سایر موارد، متولیان خود را دارد و موضوع ستاد توسعه زیست فناوری نیست. به طور کلی، توسعه موضوعات حوزه زیست فناوری را ستاد حمایت می کند، اما صنعتی شدن این موضوعات، بر عهده نهادهایی است که وام ها و تسهیلاتی را برای توسعه صنعتی اختصاص می دهند.
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: