معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران از راه اندازی نخستین مرکز نوآوری این دانشگاه همزمان با آغاز هفته پژوهش و فناوری خبر داد.

دکتر تورج محمدی اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته پژوهش، اولین مرکز نوآوری این دانشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح می شود. این مرکز از نوسازی و تجمیع بخشی از فضاهای دانشگاه شامل کارگاه های قدیمی دانشگاه ایجاد شده است و در اختیار جمعی از گروه های صاحب طرح های نو قرار می گیرد تا در آن مستقر شوند. 
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز افزود: قصد داریم بخش دیگری از فضاها را هم زیر پوشش این ایده های جدید قرار داده و مراکز نواوری را گسترش دهیم.
وی در تشریح اقدام دیگری جهت افزایش فضاهای کارآفرینی گفت: با توجه به اینکه کتابخانه مرکزی دانشگاه به صورت مجتمع شده و مرکز اسناد علمی دانشگاه تا پایان سال افتتاح می شود، همه کتابخانه های اقماری را از سطح دانشگاه جمع کرده و در این مجتمع متمرکز خواهیم کرد بنابراین فضاهایی که در اختیار کتابخانه های دانشکده ها بوده است در بعضی دانشکده ها به ترتیب اولویت به مراکز نواوری اختصاص می یابد، امیدواریم تا پایان سال اولین مرکز نوآوری در دانشکده مکانیک را افتتاح کنیم که از تبدیل کتابخانه این دانشکده به مرکز نوآوری ایجاد شده است. 
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: