معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر ایجاد اکوسیستم نوآوری در تمامی حوزه های علمی گفت: استارتاپ‌ها می‌توانند با ارایه مدل های فناورانه و نوین و با حمایت بخش خصوصی، صنعت کشور را در حوزه های مختلف نجات دهند.

سورنا ستاری در جلسه  شورای ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی معاونت علمی اظهار داشت: پروژه هایی که بدون دخالت مردم و اکوسیستم نوآوری به فعالیت بپردازد و تنها از ماهیت پول دولتی بهره مند شود، به طور حتم سرانجام نخواهد داشت. هم اکنون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد موفقی مانند ستاد بیو و نانو با تعریف و راه اندازی اکوسیستم نوآوری، توانسته از طریق بخش دانش آموزی، دانشجویی و پژوهشکده ها تنها متکی به ماهیت یارانه دولتی نباشد و با دخالت و حساسیت مردمی در این بخش با قدرت عمل کند. 
وی با تاکید بر اهمیت ایجاد اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در تمامی حوزه ها بیان کرد: تجربه نشان داده است که تمامی حوزه‌های علمی موفق از جمله بیمه، بانک و فین تک با توجه به اینکه در بحث اکوسیستم توانسته اند بسیار قوی عمل کنند، خروجی آنها نیز موفقیت آمیز بوده است.

ضرورت ساخت اکوسیستمی متکی بر بخش خصوصی
رییس ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی معاونت علمی گفت: در حوزه هایی همانند انرژی و آب نیز به شدت نیازمند راه اندازی اکوسیستم نوآوری هستیم. هم اکنون یارانه دولت در این حوزه ها به شدت مصرف می شود، لذا در این حوزه ها نیازمند ساخت اکوسیستمی متکی بر بخش خصوصی هستیم. 
ستاری بیان کرد: قطعا پژوهش دولتی متکی بر پول دولت به جایی نمی‌رسد و این مساله در کشورهای پیشرفته نیز بارز است زیرا آنها نیز تنها یک تا دو دهم درصد بودجه پژوهشی را از  بخش دولتی تامین می‌کنند و بخش عمده هزینه پروژه ها  از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود. 
وی با تاکید بر ماهیت فعالیت استارتاپ های در کشور بیان کرد: استارتاپ‌ها می توانند با ارایه مدل های فناورانه و نوین و با حمایت بخش خصوصی،  صنعت کشور را در حوزه های مختلف نجات دهند، به طور مثال در پژوهشگاه های نفتی استارتاپ‌ها توانسته اند مدل های متعدد و فناورانه ایی را در زمینه ساخت  کاتالیست های داخلی معرفی کنند. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بازار سازی در حوزه آب لزوما  کاهش مصرف آب نیست، ولی قطعا می‌تواند یکی از تاثیر گذارترین اهرم های این موضوع به شمار رود. 
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: