دستورالعمل «تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه نامه، کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی با عضویت نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»،« تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ،« صنعت، معدن و تجارت»،« فرهنگ و ارشاد اسلامی»،« امور اقتصادی و دارایی» و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.

اعضای کمیته تخصصی کار گروه

کمیته تخصصی این کارگروه نیز متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه با ترکیبی از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو به ریاست استاندار در استان مربوطه تشکیل می‌شود؛ درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ابتدا در کمیته تخصصی مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی، جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

زمان تشکیل جلسات کارگروه

زمان جلسات کارگروه، موضوع آن و دعوت به جلسه اعضا با قید دعوتنامه توسط نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رییس کارگروه، به اعضا ابلاغ می‌شود.

نحوه حل و فصل شکایات

چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نشود، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان کسب و کارهای مجازی را داشته باشند، باید موضوع را در قالب درخواست شکایت جهت طرح و بررسی در کارگروه، به رییس کارگروه که معاون حقوقی ریاست جمهوری است، اعلام کند.

همچنین دستگاه‌های دولتی باید در درخواست خود به طور مشخص، نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان کنند.

بر اساس بخشنامه ابلاغی، در صورتی که کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی، تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را خواهد داد؛ چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی قابل اصلاح باشد، کارگروه به طرف شکایت، فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف کند، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت خواهد داد.

حسب مصوبه هیات وزیران، هیچ یک از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع، در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست فیلترینگ یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند؛ در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون در نظر گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی، ارجاع خواهد شد.

آیین نامه کاهش موانع مشاغل مجازی صفحه اول

آیین نامه کاهش موانع مشاغل مجازی صفحه دوم

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: