تاکنون شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی340 محصول دارویی تولید کرده اند.

تاکنون شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی340 محصول دارویی تولید کرده اند.
رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هم اکنون 340 محصول دارویی در شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی تولید شده است.
وی افزود: همچنین حمایت از تاسیس 607 شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت با گردش مالی سالانه حدود سه هزار میلیارد ریال نیز انجام شده است. 74 مرکز رشد نیز در دانشگاه های علوم پزشکی تاسیس و مستقر شده اند.
وی با اشاره به وضعیت علم و فناوری در کشور گفت: دستاوردهای علمی ایران در شرایطی محقق شده که هیچگاه اعتبارات پژوهشی کشور از سهم نیم درصدی تولید ناخالص ملی فراتر نرفته است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد اعتبار نهایی تخصیص داده شده کمتر از سه درصد تولید ناخالص ملی بوده و سهم وزارت بهداشت در بهترین شرایط 13 درصد از سه درصد تولید ناخالص بوده است.
وی بیان کرد: ایران در سال 2016 نسبت به 2015 در زمینه نوآوری بر اساس داده های بین المللی 31 رتبه ارتقا داشته است یعنی از 106 در سال 2015 به رتبه 75 در سال 2017 رسیده است.
وی تاکید کرد: تاکنون سهم دانشگاه های علوم پزشکی از فروش محصولات دانش بنیان 25 درصد کل فروش شرکت های دانش بنیان کشور است.
وی با بیان اینکه در این شرایط کنونی باید با برنامه و هدفمند عمل کنیم، افزود: بایستی تحقیقات را هدفمند و گرایش پژوهشی را برای پژوهشگران تعریف کنیم.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: