تفاهم‏ نامه همکاری توسعه کسب‏ وکار داده ‏های زیستی میان مرکز همکاری‏های تحول و پیشرفت، ستاد توسعه زیست‏ فناوری معاونت علمی و مرکز راهبردی فناوری‏های همگرا معاونت علمی امضاء شد.

تفاهم ‏نامه همکاری توسعه کسب‏ وکار داده‏ های زیستی میان مرکز همکاری‏های تحول و پیشرفت، ستاد توسعه زیست‏ فناوری معاونت علمی و مرکز راهبردی فناوری‏های همگرا معاونت علمی امضاء شد.
 هدف از امضای این تفاهم‏نامه ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در حمایت از کسب‏ وکارهای داده‏ های زیستی، هدفمندکردن این حمایت‏ها و جلوگیری از موازی‏ کاری در این حوزه است.
این تفاهم نامه با حضور مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‏ فناوری، رضایی معاون امور زیستی مرکز همکاری‏های تحول و پیشرفت و علی محمد سلطانی رییس مرکز راهبردی فناوری‏های همگرا معاونت علمی امضاء شد.
بر اساس این تفاهم‏نامه مقرر شد همه کسب‏ وکارهای این حوزه بر اساس شیوه‏ نامه پیوست این تفاهم‏ نامه مورد حمایت قرار گیرد و کمیته‏ای متشکل از نمایندگان سه طرف، ارزیابی و نظارت بر طرح‏ها را عهده دار شود. همچنین همه حمایت‏های مالی این تفاهم نامه از طرف یک نهاد مالی (یکی از صندوق‏های حوزه علم و فناوری) انجام می شود و این نهاد مالی بر روند اجرای پرژوها نیز نظارت دارد.
البته دبیرخانه این تفاهم ‏نامه نیز در مرکز راهبردی فناوری‏های همگرا معاونت علمی تشکیل می شود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: