همکاری تمام نهادها با شرکت های دانش بنیان نقش موثری در بهبود و تحقق راهبردهای کشور دارد و موجب تحول در عرصه علم و دانش می شود؛ چراکه این شرکت ها با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامون و انعطاف پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با شرایط تحریم را دارند.

همکاری تمام نهادها با شرکت های دانش بنیان نقش موثری در بهبود و تحقق راهبردهای کشور دارد و موجب تحول در عرصه علم و دانش می شود؛ چراکه این شرکت ها با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامون و انعطاف پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با شرایط تحریم را دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص گفت: شرکت های دانش بنیان همان هسته های مولد فکری هستند که فکر را در ذهن فضا سازی کرده و عملیاتی می کنند.
وی همچنین اظهارداشت: سهام داری دانشگاه ها در شرکت های دانش بنیان روش تجربه جدید در دنیاست که بر بهره گیری از توانمندی‌های فارغ التحصیلان برای درآمد زایی تاکید دارد.
 
وی پیشرفت ایران در صنایع نظامی، پهباد، مهندسی معکوس، پزشکی، نانو تکنولوژی و نیروی دریایی را در بهره گیری مسوولان از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: افراد نابغه ای که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند با استخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول (مهندسی معکوس) باعث پیشرفت در این عرصه ها می شوند .
وی همکاری تمام نهادها با شرکت های دانش بنیان را برای بهبود اوضاع کنونی کشور لازم و ضروری دانست و گفت: نهادهای بالا دستی و حمایتی نیز باید بستر سازی کنند تا اطمینان به شرکت های دانش بنیان بیشتر شود.
وی یکی از دلایل پیشرفت کشور را در شرایط تحریم بهره گیری از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان با توجه به ویژگیهای خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامون و انعطاف پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند.
وی یادآورشد: با اتکا به توانمندی های جوانان کشور می توان تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و با اتکاء به توانمندی های داخلی است که می توانیم روی پای خودمان بایستیم و چهره مقتدرانه تری را از خود در منطقه نشان دهیم.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: