معاون علمی و فناوری رییس جمهوری استارتاپ ها را بهترین اکوسیستم برای جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور دانست و گفت: بزرگ ترین و سودآورترین شرکت ها در شرایط بد اقتصادی در حوزه استارتاپ ها مشغول به فعالیت هستند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری استارتاپ ها را بهترین اکوسیستم برای جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور دانست و گفت: بزرگ ترین و سودآورترین شرکت ها در شرایط بد اقتصادی در حوزه استارتاپ ها مشغول به فعالیت هستند.
دکتر سورنا ستاری در مراسم گشایش بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اظهار داشت: پژوهش زمینه اشتغال پایدار و اقتصاد پوپا را فراهم می کند و اعتبار برای کشور ما است. با پژوهش می توانیم زمینه نگهداشتن محققان و برگرداندن محققان ایرانی خارج از کشور را فراهم آوریم.
وی استارتاپ ها را بهترین اکوسیستم برای جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور دانست و گفت: از 1200 تا 1300 محقق که از دانشگاه های برتر دنیا به ایران برگشتند، بیش از 60 درصد در این مجموعه مشغول فعالیت شده اند.
به گفته وی، هم اکنون بزرگ ترین و سودآورترین شرکت های ما در حوزه استارتاپ ها مشغول به فعالیت هستند. آنها در این شرایط بد اقتصادی در حال رشد هستند.
 
ستاری بر افزایش سرمایه گذاری، تسهیل شرایط و حذف قوانین دست و پا گیر تاکید کرد و با اشاره به سرمایه گذاری خوب بخش خصوصی در پارک های فناوری گفت: نسبت بودجه پارک های فناوری ما ۱ به ۱۰ است، هر هزار تومان که دولت می‌آورد ۱۰ هزار تومان بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاری بخش خصوصی در پارک های فناوری، افتخاری بزرگ برای کشور است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه در میان فناوری ها، بیوتکنولوژی سودآورترین حوزه است، گفت: بیوتکنولوژی یا زیست فناوری حتی از حوزه فناوری اطلاعات هم سودآورتر است زیرا ما فقط طی ۳-۴ ماه گذشته توانستیم تولید ۶۰ دارو و ۸ واکسن را در برنامه ریزی های خود بگنجانیم و این فوق العاده است. ما در حوزه هایی مانند سلول های بنیادی، تجهیزات پزشکی نیز رشد خوبی داشتیم .
وی افزود: ستاری تاکید کرد که ساخت انواع شتاب دهنده های حوزه بیوتکنولوژی را سال گذشته شروع کردیم و تعدادی از آنها حتی در شهرستان های بزرگ هم راه اندازی شده است.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: