امروزه سهم و نقش نیروی انسانی در تولید ثروت تغییر یافته است. به عنوان نمونه در 29 کشوری که روند صنعتی شدن را طی کرده و توانسته اند 79.6 درصد ثروت جهان را تولید کنند. سهم منابع انسانی در تولید این ثروت، تنها 67 درصد بوده و 16 درصد ثروت فیزیکی اعم از ماشین آلات و تجهیزات و 17 درصد سهم منابع طبیعی نیز است، از این آمارها درمی یابیم که سهم نیروی انسانی در دنیا نقش فزاینده ای در تولید ثروت ایفا می کند.

امروزه سهم و نقش نیروی انسانی در تولید ثروت تغییر یافته است. به عنوان نمونه در 29 کشوری که روند صنعتی شدن را طی کرده و توانسته اند 79.6 درصد ثروت جهان را تولید کنند. سهم منابع انسانی در تولید این ثروت، تنها 67 درصد بوده و 16 درصد ثروت فیزیکی اعم از ماشین آلات و تجهیزات و 17 درصد سهم منابع طبیعی نیز است، از این آمارها درمی یابیم که سهم نیروی انسانی در دنیا نقش فزاینده ای در تولید ثروت ایفا می کند.
کشورهای برجسته دنیا به خصوص کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و مالزی برای این که بتوانند بیش‌ترین ارزش افزوده را از این سرمایه بدست آورند تمرکز خود را روی کسب و کارهای نو بکار بستند زیرا دریافتند منابع انسانی اهمیت بسیار زیادی در موفقیت کسب وکارهای نو دارد و توجه به آن می‌تواند در استارتاپ ها نقش محوری بازی کند.
اکنون چرخه تولید سازمانی کسب و کارهای نوین در دوران جنینی و کودکی به سر می برند و سرعت رشد بسیار بالایی دارند. کالاها و خدماتی که تولید می کنند بسیار نو و فناوری پایه هستند. این ویژگی ها باعث می شود سرمایه های انسانی که می‌تواند با کسب و کارهای نو ارزش آفرینی کند، مطابق با ویژگی های آنها باشد.
 
در ادامه به چند نکته محوری درباره نهادینه شدن کسب و کارهای نو اشاره می شود:
1)باور کنیم که تغییرات بین نسلی و فرهنگ کار جدید به وجود آمده است و نمی توانیم با فرهنگ کار نسل قدیم با کاربرهایی مواجه شویم که در دوران اینترنت رشد کرده اند چرا که نوع نگرش و فلسفه کار آنان درباره کار متفاوت است پس باید به مقتضیات نسلی توجه ویژه کرد.
2)ساختن تیم های کاری موفق باید شکل گیرد تا کسب و کار جدید موفق شوند. نیاز است افراد قدرت و مهارت کار تیمی داشته باشند.
3) استراتژی جبران خدمات متناسب با کسب وکارهای جدید نیست و حتما باید افراد در ارزش افزوده و سود و عایدی شریک باشند.
4)شناسایی استعدادهایی که در عرصه جامعه وجود دارد نیز می تواند به این کسب و کارها کمک می‌کند.
5)موضوع ارزش های کاری در سازمان های استارتاپی هم مهم است و باید محیط کار آنان کاملا منعطف باشد، ارایه دستورالعمل های کار، زمان های سخت کاری، در اختیار قرار دادن ابزارهای مشخص کاری بدون انعطاف و ده ها موضوع دیگر می توانند مانعی در برابر استعدادهایی بااشند که آمده اند خلاقیتی را ارایه دهند .
6)نخبگان و استعدادهای کشور احتیاج دارند محیط کاری منعطف در اختیار داشته باشند تا بتواند خلاقیت ایجاد کنند. باید بدانیم اگر محیط کار غیر منعطف تعبیه کردیم نباید انتظار خلاقیت داشته باشیم.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: