آینده را نمی‌توان بدون تغییرات فناورانه تصور کرد. ظهور روندهای فناورانه اثرگذار بر حوزه‌های مختلف، ابزار جدیدی را خلق کرده است که این ابزار، هم نیازهای جدید را در جامعه خلق کرده و هم مدل‌های جدید کسب‌وکار را با خود برای حوزه‌های مختلف به ارمغان آورده است.


آینده را نمی‌توان بدون تغییرات فناورانه تصور کرد. ظهور روندهای فناورانه اثرگذار بر حوزه‌های مختلف، ابزار جدیدی را خلق کرده است که این ابزار، هم نیازهای جدید را در جامعه خلق کرده و هم مدل‌های جدید کسب‌وکار را با خود برای حوزه‌های مختلف به ارمغان آورده است.
مروری اجمالی بر روندها و فناوری‌های مختلف، به‌خوبی نشان از آن دارد، در کمتر از یک دهه، فناوری جهان را دوباره تغییر می‌دهد و در نتیجه این تغییرات، بازیگران و قواعد گذشته، قدرت خلق تصویر آینده را ندارند.
بر اساس مطالعات انجام‌شده ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری روندهای فناورانه¬ پیش رو، تغییرات فناورانه را می¬توان در سه دسته اصلی و سه پیشران کلان دسته¬بندی کرد. هوشمندی(Smartness) ، دیجیتالی شدن(Digitalization)  و پایداری (Sustainability) را می¬توان فصل مشترک همه روندهای اثرگذار بر حوزه¬ها و صنایع مختلف در آینده دانست.
هر کدام از محورهای فوق، به‌تنهایی یا به‌صورت مشترک بر حوزه¬های کسب¬وکار اثر می¬گذارند، بازیگران جدیدی بروز پیدا خواهند کرد، خدمات و محصولات جدید ارایه می¬شوند و اکوسیستم کسب‌وکار دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. این پیشران¬های تغییر، موجب پیدایش مفاهیمی در اقتصاد و کسب‌وکار شده¬اند که امروزه فراوانی آن در ادبیات سیاست‌گذاری علم و فناوری چشمگیر و قابل توجه است.
 
 درواقع می¬توان اینگونه عنوان کرد که اساس اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری را بر چهار بعد اصلی به نام اقتصاد دیجیتال(Digital Economy) ، اقتصاد چرخشی(Circular Economy) ، اقتصاد اشتراکی(SHARING ECONOMY) ، و اقتصاد سبز(Green Economy)  می¬توان تصویر کرد که هر کدام، متاثر از روندها و تغییرات فناورانه، حوزه¬های جدید کسب‌وکار را با خود به ارمغان خواهند آورد.
اقتصاد دیجیتال یکی از ابعادی است که توجه بسیاری از سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و محققان را به خود جلب کرده است. این مفهوم، هم موجب تغییرات قابل توجه در کسب‌وکارهای موجود و مدل‌های کسب‌وکار آن‌ها شده است و هم حوزه‌های جدیدی را به وجود آورده است که ارزش‌افزوده قابل توجهی در مقایسه با بخش‌های سنتی اقتصاد خلق کرده است.
ستاد توسعه فناوری‌های اقتصادی دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ تلاش دارد تا با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور در این حوزه،‌ دستاوردهای مثبت و ارزنده‌ای را برای کشور ایجاد کند و گامی بلند در مسیر پیشبرد اهداف توسعه‌گرایانه با رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان بردارد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: