با ورود فناوری، تکنولوژی های مختلفی در دنیا خلق شده است. تکنولوژی هایی که صنایع مختلفی را متحول کرده و مفهومی به نام اقتصاد دیجیتال را در دنیا شکل داده اند.

با ورود فناوری، تکنولوژی های مختلفی در دنیا خلق شده است. تکنولوژی هایی که صنایع مختلفی را متحول کرده و مفهومی به نام اقتصاد دیجیتال را در دنیا شکل داده اند.
آنچه امروزه در کنار فناوری شکل گرفته، دریافت خدمات باکیفیت توسط شهروندان و قیمت مناسب خدمات است. به عبارت دیگر، فناوری موجب شده است که شهروندان خدمات باکیفیت تر را با قیمت مناسب دریافت کنند.
اکنون از اقتصاد ٨٠ تریلیونی دنیا، حدود ٧٠ درصد مربوط به حوزه خدمات، ۵ درصد کشاورزی و ۲۵ درصد صنعت است. بیشترین سهم اقتصاد دیجیتال به خدمات برمی‌گردد که در کشور ما نیز این میزان ۵۳ درصد است اما هنوز نسبت به دنیا کمی فاصله داریم.
تحولاتی که اقتصاد دانش بنیان باعث آن می‌شود، خارج از روال معمول کسب و کارهاست. به عنوان مثال بزرگ ترین شرکت خودروی دنیا (اوبر) بدون داشتن حتی یک‌ خودرو توانسته این عنوان را کسب کند. از اینرو باید برای رسیدن به تحول و اقتصاد دیجیتال مسیر را فراهم و تسهیل کنیم تا بتوانیم با برنامه ریزی به آن برسیم؛ باید اجازه دهیم که کسب و کارهای این حوزه رونق بگیرند.
برای رسیدن به اقتصاد دیجیتالی، مهم‌ترین نکته این است که مدیران باید نگرش توسعه اقتصادی داشته باشند. توسعه فرآیندی است که باید تمام زمینه ها را شامل شود تا به بهبود شرایط اقتصادی برسد؛ دانش، محور اساسی توسعه است که در عصر حاضر باعث به وجود آمدن کسب و کار دانش بنیان شده است.
 
کسب و کاری که پایه اش دانش است، نه تنها از بین نمی رود و تمام نمی‌ ‌شود بلکه هر چه بیشتر مصرف شود، رشد بهتری پیدا می‌کند. مهمترین نکته این است که شرکت های کوچک و متوسط نقش کلیدی دارند و حدود ٧٠ درصد بازار در کشورهای توسعه یافته در دستان این شرکت های کوچک است.
امروز در دنیا در حوزه تکنولوژی و فناوری های نوظهور، حدود 44 درصد کسب و کارها در سال 2016 با شرکت هایSME - بنگاه های کوچک و متوسط کسب و کار (Small & Medium Size Enterprises) بوده است. طبق آمارهای رسمی سال   2025 این رقم به 45 و 46 درصد می‌رسد. با توجه به اینکه ما یک درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده ایم، به طور مثال اگر 25 میلیون اپلیکیشن موبایل یا نرم افزار در حوزه iotساخته شود، 250هزار اپلیکیشن سرانه کشور ماست. فرصت زیادی وجود دارد که با آن نیروی تحصیلکرده با استعداد و جوان و جویای کار کشورمان از طریق آن شتاب دهنده های کسب و کار در اکوسیستم کارآفرینی که امروز انصافا دوره سختی خود را گذرانده و به بلوغ خوبی رسیده است، ما سهم بازار خود را در حوزه اپلیکیشن بگیریم.
البته در این مسیر باید ضمن تسهیل روابط بین المللی باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و یقین داشته باشیم که می‌تواند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: