در بازار مشارکت در مناقصات، آگهی‌های متنوع و مختلفی از مناقصات سازمان‌ها، شرکت‌ها و سایر نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی را در اختیار دارید.

شرکت‌هایی که توانایی دانشی تأمین نیاز هر مناقصه را دارند، می‌توانند با انتخاب آگهی مورد نظر خود کارگزاران یا سایر مجموعه‌های حقوقی با تجربه و بزرگ را ببینند. مجموعه‌هایی که سابقۀ موفقیت و مشارکت در کنسرسیوم‌های مختلف برای انجام مناقصات دارند. 

در ادامه می‌توانند پیشنهاد خود را برای تشکیل یک کنسرسیوم موفق برای انجام مناقصۀ مورد نظر خود برای کارگزار مورد نظر خود بفرستند. بازار مشارکت در مناقصات و کنسرسیوم ها

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: