ما در تینت تلاش کرده‌ایم به سهم خود در اینجا هم کنارتان باشیم و با حمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی تا سقف ۳۰ درصد از هزینه‌های استقرار هر فرد را کاهش دهیم.

شرایط و ضوابط حمایت از فضای کار اشتراکی

تینت با حمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی، هزینه‌های استقرار افراد در این فضاها را کاهش می‌دهد. شرکت‌های متقاضی موظف هستند از افراد یا مجموعه‌های معرفی‌شده از طرف تینت هزینۀ کمتری دریافت کنند.

دغدغۀ مهم کسب و کارها معمولاً پیداکردن جایی است که بتوانند فعالیت خود را در آن شروع کنند. با توجه به قیمت‌ بالای خرید و اجارۀ ملک، کسب و کارهای نوپا توان دراختیارگرفتن محیط کار مناسب را ندارند.

این فضا باید امکاناتی داشته باشد که به عنوان محیط کار بتوان از آن بهترین استفاده را کرد و حضور در آن بیشترین تأثیر را بر بازدهی کاری داشته باشد؛ امکاناتی مانند تناسب فضا با تعداد کارمندان، دسترسی به سرویس‌­های حمل­‌ونقل عمومی و فضای سبز و... .

شبکۀ فن‌آوری و نوآوری ایران تلاش می‌کند در این زمینه هم در کنار اعضای تینت باشد.

تینت با حمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی تا سقف ۳۰ درصد از هزینه‌های استقرار افراد را کاهش می‌دهد. و شرکت‌های متقاضی موظف هستند هزینه‌ها را برای افراد یا مجموعه‌های معرفی‌شده از طرف تینت کاهش دهند.

 

 

 

 

شرایط حمایت شبکه فناوری و نوآوری ایران از فضاهای کار اشتراکی

۱. غیر دولتی‌بودن متقاضی (شرکت متقاضی دریافت حمایت در خصوص فضای کار اشتراکی) 
۲. احراز شرایط الزامی و مزیت‏‌های رقابتی فضای کار اشتراکی و تأیید برنامه‏‌های آن توسط ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست ‏جمهوری یا پارک فناوری پردیس مطابق دستورالعمل به شماره 43097/1/د  مورخ 07/05/98
۳. ارائه قرارداد تملک یا اجاره 4 ساله توسط فضای کار اشتراکی (شرکت متقاضی)
۴. فعالسازی پنل توسط فضای کار اشتراکی و ثبت نام از متقاضیان مطابق آیین‌‏نامه و ضوابط حمایت شبکه از فضاهای کار اشتراکی 

متقاضیان حضور در فضاهای کار اشتراکی می‌توانند با ثبت‌نام در شبکه فناوری و نوآوری از طریق کد ملی، شناسه حقوقی یا شناسه نوآوری به سامانه فضاهای کار اشتراکی دسترسی پیدا کنند.

 

 

                                                                                

بخشی از آیین‏‌نامه و ضوابط اجرایی حمایت شبکه فناوری و نوآوری ایران از فضاهای کار اشتراکی

با توجه دستورالعمل اجرایی حمایت از شکل‌گیری فضاهای کار اشتراکی معاونت علمی و فناوری ریاست‏‌جمهوری به شماره 43097/1/د  مورخ 07/05/98

۱. دامنه

محدوده کاربرد این آیین‌نامه شامل کلیه فعالین زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور است که در شبکه فناوری و نوآوری ایران عضو شده باشند.

۲. تعاريف

۱-۲- معاونت: منظور معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور است.

۲-۲- پارک: منظور پارک فناوري پرديس است.

۳-۲- شبکه: منظور شبکه فناوری و نوآوری ایران است.

۴-۲- پلتفرم اینترنتی شبکه: پلتفرم شبکه با آدرس Social.tinet.ir


۵-۲- دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی: دستورالعمل اجرایی حمایت از شکل‌گیری فضای کار اشتراکی معاونت علمی و فناوری ریاست‏‌جمهوری به شماره 43097/1/د  مورخ 07/05/98.


۶-۲- شناسه حقوقی: شناسه ملی که توسط پایگاه (پایگاه اطلاعات شناسه‌ی ملی اشخاص حقوقی) تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می‌شود و در واقع شرکت‌ها و اشخاص حقوقی با آن شماره، شناخته می‌شوند.


۷-۲- شناسه ملی نوآوری: شناسه‌ای یکتا است که در شبکه فناوری و نوآوری ایران که به استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و سایر گروه‏‌ها و مجموعه‌‏های فعال در زیست‌بوم نوآوری ایران که ماهیت حقوقی مستقل یا ثبت شده‌‏ای ندارند، داده می‌شود. این شناسه برای احراز هویت و ارائه مستندات است.

مجموعه‌‏هایی (نظیر شتاب‌دهند‏ه‌ها، کارخانه‌‏های نوآوری، مجتمع‏‌های فناوری، فضاهای کار اشتراکی، مراکز رشد، واحدهای تحقیق و توسعه صنعت و ...) که ذیل یک شناسه حقوقی فعالیت می‏‌کنند، اما هویت مستقل دارند، می‌توانند این شناسه را بگیرند؛ همچنین بخش سازمانی که از یک شناسه حقوقی استفاده می‌کنند؛ مانند مرکز رشد یک پارک.

۸-۲- عضو شبکه: هرفردی که با ثبت کد ملی، یا هر شرکت و مؤسسه حقوقی که با ثبت شناسه حقوقی و هر استارت‏اپ، تیم یا مجموعه‌ه‏ای که با ثبت شناسه ملی نوآوری، در پلتفرم اینترنتی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است.


۹-۲- شرکت‌‏های متقاضی / فضای کار اشتراکی: منظور شرکت‌‏هایی هستند که بر اساس دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی، مجاز و متقاضی حمایت شبکه هستند. 


۱۰-۲- رابطه دوطرفه در شبکه: منظور رابطه ای است که مبتنی بر عضویت یک استارت آپ، تیم یا آزادکار از یک طرف و یک مجموعه به عنوان فضای کار اشتراکی از طرف دیگر، با تأیید دو طرف و ثبت آن در شبکه، ایجاد ‏شده و برای شبکه معتبر می‏‌شود.

لغو رابطه از سوی هر طرف، برای شبکه به منزله اتمام رابطه دو طرفه و به تبع لغو عضویت در فضای کار اشتراکی است.


۱۱-۲- تبعیت از یک شناسه حقوقی: شرکت‏‌ها و شخصیت‌‏های حقوقی عضو شبکه می‌‏توانند در صورت تمایل به عضویت مستقل (بازیگری مستقل) مجموعه‌‏های متبوع خود در شبکه مثل شتاب‌دهنده، فضای کار اشتراکی، مرکز رشد و ... از طریق عضویت این مجموعه‌‏ها با شناسه ملی نوآوری اقدام کرده و در شبکه در بخش مجتمع‏‌های من مجموعه‏‌های تابع خود را معرفی و تبعیت شناسه‌های ملی نوآوری را از شناسه حقوقی خود ثبت کنند.

 

۳. مفاد آیین‌نامه

۱-۳- شرکت‌‏های متقاضی و فضاهای کار اشتراکی به شرط عضویت در شبکه، فعال‌سازی پنل و پذیرش استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارها در فضای کار اشتراکی از طریق بستر پلتفرم اینترنتی شبکه می‌‏توانند مشمول حمایت شبکه نوآوری شوند. 
تبصره 1: فضاهای کار اشتراکی به دو شیوه می‌‏توانند در شبکه عضو شوند و درخواست بدهند. 

        الف) با شناسه حقوقی شرکت مالک فضای کار اشتراکی
        ب) با شناسه ملی نوآوری

فضاهای کار اشتراکی دارای شناسه ملی نوآوری برای قرارگیری در شمول حمایت شبکه، لازم است تبعیت خود از یک شناسه حقوقی را در شبکه (در بخش پردیس من) به تأیید شناسه حقوقی خود برسانند. 


۲-۳- فضاهای کار اشتراکی لازم است برای بهره‌‏مندی از حمایت شبکه، اطلاعات قرارداد و یا صورتجلسه تحویل فضای با استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارها را در پنل اختصاصی خود در پلتفرم اینترنتی شبکه بارگزاری نمایند. بارگزاری این امر مستقیما توسط استارت‌‏آپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارهایی که در فضای کار اشتراکی پذیرفته و مشغول به فعالیت هستند نیز به نمایندگی از فضای اشتراکی دارای اعتبار است. 


۳-۳- شرکت‏‌های متقاضی می‌‏توانند با ارسال درخواست خود به دبیرخانه پارک و پس دریافت تأییدیه از اداره‌ کل شعب و پردیس‌‏های پارک پیرامون تأمین موارد الزامی و اختیاری دارای مزیت برای شکل‌‏دهی فضای کار اشتراکی، مندرج در دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی (موضوع ماده 2 دستورالعمل مذکور)، نسبت به ارائه برنامه خود (موضوع بند 3 ماده 2 دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی) به اداره کل شعب و پردیس‏‌های پارک یا شبکه اقدام و تأییدیه برنامه دریافت کنند. شرکت‌‏های دارای تأییدیه برنامه مورد حمایت شبکه قرار می‌گیرند.


۴-۳- میزان حمایت از فضاهای کار اشتراکی به ازای هر فرد، متناسب با برنامه، امکانات، همکاری و فعالیت در شبکه توسط اداره کل شعب و پردیس‌‏های پارک فناوری پردیس و یا ستادهای تخصصی توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‏‌جمهوری، تا سقف مندرج در دستورالعمل حمایت از فضای کار اشتراکی تعیین می‏‌شود.


۵-۳- مبنای تعداد افراد مورد حمایت در یک فضای کار اشتراکی، تعداد افراد پذیرش شده در فضای کار اشتراکی است که از طریق بستر پلتفرم شبکه، پذیرش خود را در فضای کار اشتراکی انجام داده‌‏اند. 


۶-۳- استارتاپ‌‏ها، تیم‌‏ها و آزادکارهای یک فضای کار اشتراکی لازم است ظرف یک ماه پس از تأیید برنامه شرکت متقاضی اقدامات زیر را در پلتفرم اینترنتی شبکه انجام دهند:
        الف) عضویت در شبکه از طریق کد ملی یا شناسه ملی نوآوری یا شناسه حقوقی
        ب) درج نام افراد فعال در تیم یا استارت آپ خود در پنل اختصاصی تیم یا استارت‏‌آپ در پلتفرم اینترنتی شبکه
         ج) ثبت شناسه خود در بخش پردیس من ذیل فضای کار اشتراکی مربوطه


۷-۳- حمایت شبکه مطابق مفاد دستورالعمل حمایت از فضاهای کار اشتراکی به دو صورت (بنا به تشخیص شبکه) در اختیار فضای کار اشتراکی قرار خواهد گرفت:
        الف) پرداخت در قالب کمک بلاعوض به صورت مستقیم در وجه فضای کار اشتراکی
       ب) تخصیص حمایت به استارتاپ‌‏ها، تیم‏‌ها و آزادکارها از طریق کیف پول شبکه به نحوی که حمایت مذکور صرفاً در فضای کار اشتراکی مربوطه قابل هزینه‌کرد باشد. 


۸-۳- در صورت فعال نبودن سامانه بر خط دریافت درخواست حمایت در پلتفرم اینترنتی شبکه، درخواست شرکت‏‌های متقاضی یا سایر مستندات توسط دبیرخانه پارک یا مرکز تماس شبکه به صورت الکترونیکی یا از طریق سایر بسترهای ارتباط اینترنتی معرفی شده دریافت می‌شود و پس از بررسی، نتیجه آن اعلام خواهد شد.

۹-۳- تشخیص تداوم حمایت‏‌های شبکه از یک فضای کار اشتراکی‏ مورد تأیید به تشخیص مرجع تأیید کننده، بوده و این حمایت (از منظر تعداد و حجم ریالی حمایت) به ازای هر فرد که به نحوی دارای رابطه دوطرفه در شبکه با فضای کار اشتراکی مربوطه باشد محقق می‌شود و در بازۀ مجاز حمایت تا زمانی که این رابطه لغو نشده باشد ادامه می‌‏یابد.

تیم‌ها،استارتاپ‌ها و مجموعه‌هایی که شناسه حقوقی ندارند، می‌توانند برای دریافت شناسه نوآوری با شماره 09129724383 تماس بگیرند.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: